Mijn favorieten

Aankoop

Een huis kopen:
een kwestie van betrouwbaar advies..
 


U overweegt een huis te kopen. Het is zonder meer verstandig hierbij een vakman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in te schakelen. Bij Bob Bakker bent u dan aan het juiste adres om te profiteren van zijn ervaring en zijn kennis als beëdigd makelaar.
Met betrouwbaar advies van Bob Bakker makelaardij heeft u een hele zorg minder!

We leggen u graag uit wat er allemaal komt kijken bij de aankoop van een huis. Hoe wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn en, heel belangrijk, welke meerwaarde Bob Bakker makelaardij u hierbij kan bieden.

Op zoek naar een huis...
Bob Bakker makelaardij begint met een grondige inventarisatie van uw wensen en uw (financiële) mogelijkheden. Wat zoekt u precies, welk type huis, op welke locatie en hoeveel denkt u uit te geven. Als duidelijk is in welke richting uw interesse gaat en waar uw financiële mogelijkheden liggen, start Bob Bakker makelaardij met het zoeken naar woningen die aan uw eisen voldoen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. In overleg met u kiezen wij voor de beste aanpak.
Het is daarbij goed te weten dat Bob Bakker makelaardij altijd beschikt over de actuele stand van zaken op de woningmarkt in Bergen op Zoom en wijde omgeving.

Bezichtiging
Als het zoeken één of mogelijk meerdere huizen oplevert die voldoen aan de specificaties van de inventarisatie, dan is het tijd voor een serieuze bezichtiging. Bij zo'n bezichtiging, die wij altijd samen met u uitvoeren, beoordelen wij alle facetten die voor u van belang zijn. U ontvangt hiervan een rapportage, die een beknopt en puntsgewijs overzicht geeft van de voor- en nadelen van de bezichtigde woning. Alles staat op papier zodat wij samen met u, in alle rust, de voors en tegens kunnen afwegen.
Niet over één nacht ijs...

Raakt u op grond van de bezichtiging en de rapportage serieus geïnteresseerd in een woning, dan voert Bob Bakker makelaardij een vervolgonderzoek uit.
Dit onderzoek omvat onder meer de controle van gegevens uit het kadaster, bestemmingsplan, gemeentearchief en een beperkt milieuonderzoek. Afhankelijk van de staat en ouderdom van de woning laten wij een BouwTechnokeuring uitvoeren door een onafhankelijk en gespecialiseerd keuringsbureau. Ook hiervan krijgt u een rapport, dat informatie biedt over de bouwkundige staat van het huis en inzicht geeft over eventuele herstelkosten van geconstateerde gebreken. Bovendien krijgt u een reëele indicatie over de waarde van de woning. Zo heeft u als koper maximale zekerheid over de kwaliteit van het huis.
Desgewenst zijn wij u ook graag behulpzaam bij het verkrijgen van een hypotheek. Een onzer relaties is gespecialiseerd in het offreren van een op maat toegesneden hypotheekvoorstel waarmee u er zeker van kunt zijn dat u ook op dit punt de juiste keuze maakt.

De onderhandelingen
Bob Bakker makelaardij voert, namens u, de onderhandelingen. Vooraf hebben wij in samenspraak met u bepaald wat wij zullen bieden en onder welke condities. Vanzelfsprekend informeren wij u voorafgaand aan elke stap die daarbij wordt gezet. Als u dat wilt, wordt dit schriftelijk aan u gerapporteerd.

De koopovereenkomst
Zijn wij het met de verkoper eens geworden, dan is het verstandig de overeenkomst zo snel mogelijk op papier vast te leggen. Bob Bakker makelaardij stelt daarom direct een koopcontract op met alle eventueel gemaakte afspraken of wij zorgen voor een grondige controle van het contract als dat door de makelaar van de verkopende partij of een notaris wordt opgemaakt.

De officiële overdracht
De officiële overdracht van de woning vindt plaats bij de notaris, die zorgt voor de inschrijving van de koopakte in de kadastrale registers. Men noemt dit: het passeren van de akte. Normaal gesproken wordt de woning tegelijkertijd opgeleverd (de sleutels worden overhandigd). Uiteraard voeren we samen met u, vlak voor de oplevering van de woning en het passeren van de koopakte bij de notaris, een laatste inspectie uit.

Doorlopende dienstverlening
Onze dienstverlening is met het passeren van de koopakte niet afgelopen. Mochten er in een later stadium problemen ontstaan, dan kunt u altijd een beroep op ons doen voor advies en waar mogelijk ondersteuning en bemiddeling.
Als u besluit in de eerste twee jaar na aankoop een verbouwing uit te (laten) voeren en u heeft een taxatierapport nodig, dan voeren wij die taxatie uit tegen 50% van het dan geldende tarief excl. BTW en recherchekosten.
 

Betrouwbaar advies van Bob Bakker makelaardij, een hele zorg minder!